SASHA PIVOVAROVA for RESERVED BEHIND THE SCENES

| |    RESERVED BEHIND THE SCENES 
    campaign f/w 2011
    photo: Agata Pospieszynska
    model: Sasha Pivovarova 
    styling: Andrzej Sobolewski
    make up: Wilson

0 comments: