KORA FOR EXKLUSIV

| |

      EXKLUSIV anniversary issue may 2011
      cover star: KORA
      photo: Krzysztof Kozanowski
      styling: Andrzej Sobolewski
      set design: Natalia Kacper Mleczak
      

0 comments: