GOSIA BACZYNSKA fashion show pre 2012

| |


Gosia Baczynska fashion show pre 2012
styling: Andrzej Sobolewski